Aktuella kurser

För dig som vill veta mer: Vad är Su Jok?

 sujoksmall

Su Jok är en vidareutveckling av den traditionella kinesiska akupunkturen.
Su Jok har också likheter med zonterapi. I Su Jok kan man behandla med bland annat nålar, värme, ljus och magneter.

Är det effektivt?

Det finns flera kliniska studier som visar att Su Jok är en effektiv behand-lingsform för en lång rad sjukdomar.
I flera länder är det främst läkare som arbetar med Su Jok.

Hur går en behandling till?

Terapeuten inleder med att ställa frågor om klien-tens symptom och sjuk-domshistoria för att kom-ma fram till en så effektiv behandling som möjligt.
Därefter inleds behandlin-gen som kan bestå av tryck på punkter, värme- behandling, nålar eller ljus.
Genom att klienten stimu-lerar punkterna, mellan behandlingar uppnås snabbare resultat.

Gör det ont?

När man hittar exakt rätt punkt smärtar det till, men det går snabbt över. Nålarna är mindre än de som används vid vanlig akupunktur.

Vad kan man behandla?

Man får ofta bra resultat vid exempelvis:
• Allergier
• Ont i ryggen
• Huvudvärk
• Migrän
• Muskelspänningar
• Matsmältningsbesvär

För dig som vill veta mer:

Vad är Shiatsu ?

Shiatsu_1.jpg-for-web-normal

Shiatsu är en manuell behandlingsform som bygger på samma principer som akupunktur, istället för att använda nålar stimulerar man punkterna med bland annat tryck och sträckningar.

Shiatsu har sina rötter i Östasien och har spritts över hela världen under de senaste 50 åren. Shiatsu är lätt att lära sig, roligt att hålla på med och kräver ingen särskild utrustning. Tack vare enkelheten och säkerheten kan shiatsu användas både av lekmän och professionella. Redan efter första kursen kan du börja träna på vänner och bekanta.

Helhetssyn

I shiatsu betraktas människan om en helhet och behandlas utifrån att kropp och själ hör ihop. En människa befinner sig i harmoni om hennes energi flödar fritt. Stress, ångest och oro blockerar energiflödet, vilket bland annat resulterar i spänningar, depressioner och sömnlöshet. Med hjälp av shiatsu balanseras energin i kroppen, immunförsvaret stärks, cirkulation och flöde av lymfa stimuleras, både det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet påverkas och kroppen får hjälp med att avlägsna gifter

Fot med meridianer

Shiatsu i samhället

Shiatsu är en väletablerad behandlingsmetod och en naturlig del av vården i stora delar av världen. Även i Sverige blir shiatsu allt populärare tack vare de goda resultat som uppnås.

Behandlingar och aktiviteter

Du får en allsidig utbildning som ger dig möjlighet att snabbt omsätta dina kunskaper i praktiken. Du kommer både att kunna ge shiatsubehandlingar och leda gruppaktiviteter.

Pris

2-dagars kurserna kostar 1650 kr/st
3-dagars kurserna kostar 2200 kr/st
Mindre kostnader för kursmaterial tillkommer

Anmälan

Anmälan görs via brev till Qura.in , Skarpskyttevägen 7, 226 42 Lund,
via telefon 046-211 63 00 eller via mail till kurs@qura.in.

Vi behöver dina kontaktuppgifter och vilken kurs du vill gå för att kunna registrera dig som deltagare.

Lärare

Lärare är Bo Engborg (om inget annan anges). Han har varit verksam som lärare i Shiatsu sedan början av 80-talet. Han undervisar även i bland annat Su Jok-akupunktur, twistterapi och do in.

Diplomering

För diplomering krävs 490 lektionstimmar inkl. 100 skriftligt dokumenterade patientbehandlingar, samt utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära motsvarande undersköterskenivå på gymnasiet.

Läs mer

Svenska Shiatsuskolan, www.shiatsuskolan.se